VISIE

VisieKine Birger Picavet staat garant voor een kwalitatieve kinestherapeutische behandeling.  Kernwoorden die deze visie  kunnen samenvatten zijn Progressie, Vertrouwen, Opleiding en Begeleiding binnen een positieve sfeer.

   

Concreet vertalen die  principes  zich in :

  • een  luisterend oor  naar de patiënt
  • een nauwe samenwerking met de voorschrijvers (huisartsen, specialisten, ...)
  • een sterke 1 op 1 behandeling  en begeleiding
  • een ver  doorgedreven manuele behandeling


Om die visie  te kunnen uitdragen, investeren Birger en Kris continue op  velerlei vlak. Die scholing is  niet alleen noodzakelijk omwille van   de continue evolutie binnen de wereld van de kinestherapie, het zal ook u als patiënt

   ongetwijfeld ten goede komen.