MANUELE THERAPIE

Kinesitherapie


Bij Kinesiherapie wordt het lichaam als `geheel` beschouwd. Daarbij wordt achterhaald of een lichaamsdeel functioneert en beweegt zoals het hoort. Fysieke, emotionele en mentale spanningen kunnen resulteren in bewegingsverlies en evolueren naar klachten, pijnen en ziektes. De kinesitherapeut kan een anatomisch, biomechanisch of fysiologisch verband leggen tussen de verschillende stelsels van het lichaam.


Bij Kinesitherapie Birger  Picavet wordt niet alleen het gevolg maar ook de oorzaak van de klacht behandeld. Daarom worden niet alleen manuele technieken toegepast, maar kan ook een specifieke oefentherapie uitgewerkt worden. Elke behandeling wordt daarom voorafgegaan door een vraaggesprek en uitgebreid onderzoek. Door de nauwe  samenwerking met huisartsen en andere specialisten worden de klachten daardoor altijd in een breder verband beoordeeld.Orthopedische revalidatie


Dit omvat pre- en postoperatieve behandelingen (vb.heupprothese, knieprothese, voorste kruisbandreconstructies, arthroscopieën...),  het herstel na een trauma (vb. fracturen, enkeldistorsie, weke delenletsels (pezen, ligamenten, spieren), rugklachten (vb.cervicalgie, lumbago, hernia...).


Neurologische revalidatie


Dit domein van de kinesitherapie richt zich op mensen die een hersentrombose of hersenbloeding doormaakten of mensen met bepaalde aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, MS, verlammingsverschijnselen, evenwichtsstoornissen...


Geriatrische revalidatie


Hier wordt vooral aandacht besteed aan de gangrevalidatie. Mits oefeningen worden mensen gestimuleerd om actief te blijven en allerlei dagelijkse handelingen (ADL-activiteiten) zelfstandig uit te voeren, zoals in en uit bed komen, op stoel gaan zitten en weer opstaan, trappen lopen, wandelen, ...


Ademhalingstherapie


Deze therapie heeft tot doel om de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), of elke belemmering voor een normale ademhaling, evenals een normaal ademhalingspatroon nastreven en de patiënt leren zijn ademhaling onder controle houden.  Vaak komen baby's en jonge kinderen bij mij terecht met dergelijke ademhalings-problemen.


Zwangerschapsbegeleiding


Hier ligt het accent  op de postnatale kinesitherapie. Een goed oefenschema, waarbij bekkenstabilisatie en het optrainen van buik-, rug- en bekkengordelmusculatuur (core-stability) in combinatie met bekkenbodemspieroefeningen centraal staan, is uiterst belangrijk om zo snel en vooral goed mogelijk het lichaam te herstellen naar de vorm voor de zwangerschap.  Alle oefeningen gebeuren op die manier vanuit  een correcte lichaamshouding.

Er wordt tegenwoordig voldoende prenatale info meegegeven vanuit de ziekenhuizen, voor de postnatale rekent men vooral op de kine in de buurt