CONTACT

Contact:Bereikbaarheid:


Van Eycklaan 20

9840 De  Pinte

Huisbezoek:

Ook een behandeling bij u thuis is mogelijk.

Neem hiervoor contact op via telefoon of mail voor een  correcte planning.

Afspraken:HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK ?

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak via de praktijk of telefonisch.

Alle werkdagen en zaterdagvoormiddag.

HOE ZEG IK EEN AFSPRAAK AF?

Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak zo vlug mogelijk te annuleren (liefst 24u op voorhand).


WAT BRENG IK MEE BIJ DE EERSTE CONSULTATIE?

  • Een geldig doktersvoorschrift.

Let wel,  een behandeling moet  binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift opstarten.

  • (Vroegere) onderzoek verslagen, medische beeldvorming, longfuncties, goedkeuringen F of E-pathologie..
  • Klevertje Ziekenfonds
  • Gemakkelijke kledij

 

HOE EN WANNEER MOET IK BETALEN?

De betaling van uw behandeling gebeurt op basis van een factuur die u van ons ontvangt.

Het vermelde bedrag wordt via overschrijving op rekening BE43 0689 4136 3001 overgemaakt.


Bij nalatigheid van betaling zijn we verplicht de betaling te vorderen via gerechtelijke weg. Alle kosten zijn dan voor de wanbetaler.


De tarieven  zijn  vastgelegd  door het RIZIV (http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/kine-nl.aspx#.VYhPwfntmkp).


HOEVEEL BEHANDELINGEN WORDEN TERUGBETAALD ?

Per kalenderjaar heeft u recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen.

Nadien kunnen deze behandelingen verdergaan maar aan een verminderde terugbetaling.


Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinesitherapie behandelingen ondergaan binnen datzelfde kalenderjaar.


Voor acute problemen (na operaties, acute luchtwegproblemen onder de 16 jaar…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathologie). Men krijgt dan 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.


Voor chronische aandoeningen (CF, MS, post CVA, Parkinson, COPD…) waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).