VISIE

Visie

 

 

Kine Birger Picavet staat garant voor een kwalitatieve kinestherapeutische behandeling. Kernwoorden die deze visie kunnen samenvatten zijn Progressie, Vertrouwen, Opleiding en Begeleiding binnen een positieve sfeer.

Concreet vertalen die principes zich in :

  • een luisterend oor naar de patiënt
  • een nauwe samenwerking met de voorschrijvers (huisartsen, specialisten, ...)
  • een sterke 1 op 1 behandeling en begeleiding
  • een ver doorgedreven manuele behandeling

 

Om die visie te kunnen uitdragen, investeert Birger Picavet continue op velerlei vlak. Die scholing is niet alleen noodzakelijk omwille van de continue evolutie binnen de wereld van de kinestherapie, het zal ook u als patiënt ongetwijfeld ten goede komen.

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar